Home / Xi Mạ Niken Các Chi Tiết Máy Cao Cấp Xuất Khẩu / Niken Và Tính Chất Ô Nhiễm Của Bể Xi Mạ

Niken Và Tính Chất Ô Nhiễm Của Bể Xi Mạ

Niken Và Tính Chất Ô Nhiễm Của Bể Xi Mạ
5 (100%) 2 votes
Tính Chất ô nhiễm Của Bể Mạ Niken Bóng

 

Hóa Chất xi mạ niken độc hại trên điện phân khí hydro và oxi thoát ra mạnh và nhiều ra hai cực kéo theo mù dung dịch, gây ôi nhiễm nơi làm việc và môi trường xung quanh. Để khắc phục hiện tượng này ngoài việc bắt buộc trang bị thiết bị hút gió tại miền bể xi mạ , người ta còn cố gắng ngăn chặn các bong bóng khí và mùi dung dịch bay lên bằng cách thả nổi kín khắp bề mặt dung dịch bi thủy tinh rỗng hay tất cả các hạt nhựa xốp … nhưng gần đây việc dùng chất hoạt động bề mặt tỏ ra hiệu quả có hơn nhiều.

 

Cách Xi Mạ Niken Và Chất Hoạt Động Bề Mặt.

Hồ Xi Mạ Niken Bóng

Chất hoạt động bề mặt để dùng làm giảm sức căng bề mặt giữa các dịch phân và xuất cảnh ra tại điện cực. Làm tất cả bột khí mới sinh ra thậm chí còn nhiều bé và áp suất còn ít nhiều đã vỡ ngay tại mặt thoáng của bể  mạ niken có mùi dung dịch, tức tất cả các hạt bụi dung dịch nhiều nhỏ bị bắn ra ngoài sẽ giảm hẳn đi.Chất hoạt động bề mặt này vẫn tiếp tục cứu nghiên, tiến cải. Chất hoạt động bề mặt hiện ứng dụng vào sản xuất công nghiệp hiện nay.

 

About admin

Check Also

Mạ Niken Công Nghệ Quan Trọng Nhất Hiện Nay.

Mạ Niken Là Công Nghệ Quan Trọng Nhất Hiện Nay.   Mạ niken các chi …