Home / Xi mạ đồng / xi mạ đồng vàng

xi mạ đồng vàng

Lớp mạ đồng là lớp mạ như thế nào?

Lớp xi mạ đồng là lớp trung gian cho những chi tiết là sắt thép,kẽm đúc,thường mạ đồng niken,crom.lớp xi mạ đồng không  có lỗ xốp nâng cao độ bên ăn mòn,độ bán chắc lớp mạ.mạ đồng còn dùng để bảo vệ chi tiết khỏi bị thấm than trong quá trình nhiệt luyện.mạ đồng dày trên thép làm tăng độ dẫn điện và tiết kiệm nhiên liệu đồng,mạ đồng trên bạc để làm giảm ma sát.Trên thị trường có nhiều loại dung dich mạ đồng:dung dịch mạ đồng xianua,dung dich mạ đồng sunfat,dung dich mạ đồng phôtphat.ưu điểm của dung dịch mạ đồng xianua là khả năng phân bố tốt,có tác dụng tẩy dầu nhất định,thành phần dung dịch mạ không có phản ứng trao đổi với sắt thép,có thể mạ trực tiếp đồng trên nền sắt thếp hoặc kẽm đúc,lớp mạ bám chắc,lớp mạ kết tinh mịn,lỗ xốp nhỏ,đề phòng thấm than có hiệu quả,khi cho chắc làm bóng có thể thu được lớp mạ bóng.nhược điểm của dung dịch xianua là dung dịch rất độc dễ phân hủy thành muối cacbonat,phải xử lý nước thải để phá hủy xianua mới dược thải ra ngoài.

xi ma đông

TÁC DỤNG CÁC THÀNH PHẦN DUNG DỊCH:

NaCN là chất tạo phức,trong dung dịch xi mạ đồng,NaCN có thể nâng cao âm cực là cho lớp mạ kết tinh mịn,nâng cao khả nâng phân bố,khi hàm lượng CuCN nhất định.hàm lượng NaCN thấp,tác dụng cực âm giảm đi,hiệu xuất dòng điện cao nhưng độ kết tinh thô,khả nâng phân bố giảm.khi hàm lượng NaCN quá cao ,dòng điện âm cực tăng,khí H2 thoát ra nhiều,phạm vi sử dụng mật độ dòng điện thu hẹp tốc độ kết tủa giảm.thậm chí không có lớp mạ.vì vậy trong quá trình xi mạ đồng cần phải bảo đảm hàm lượng NaCN tự do trong phạm vi nhất định,để loại trù dòng điện âm cự hòa tan bình thường.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.