Home / Xi mạ đồng / xi mạ đồng giả cổ

xi mạ đồng giả cổ

Mạ Đồng Dung Dịch SUNFAT:

xi ma đông

Thành phần dung dịch xi mạ đồng sunfat đơn giản,dung dịch ổn định,khi làm việc ít khí động hại.dùng chất bóng hợp lý có thể thu được lớp mạ bóng,độ bằng phẳng tốt.Dung dịch có khả năng phân bố kẽm,kết tinh không mịn.chi tiết là sắt thép mạ đồng cần phải lót.trong dung dịch mạ đồng bóng,lượng ion clo thích hợp có thể nâng cao độ bóng và độ bằng phẳng,làm giảm ứng suất nội,phải khống chế ion cloi trong khoản thích hợp,nếu hàm lượng cao thì độ bóng lớp mạ giảm đi và nếu hàm lượng thấp quá lớp xi mạ đồng sẽ không bằng phẳng.chất làm bóng dung dịch mạ đồng sunfat gồm hai loại,loại thứ nhất có tác dụng làm bằng phẳng và làm bóng và loại thứ hai là loại chất hoạt động bề mặt loại ion âm và phi ion có tác dụng thấm ước bề mặt dòng điện âm cực,loại bỏ châm kim,đồng thời có tác dụng hấp phụ sắp xếp định hướng giữa bề mặt am cực và dung dịch nâng cao dòng điện âm cực,làm cho lớp xi mạ đồng kết tinh mịn đồng đều,nâng cao độ bằng phẳng và độ bóng lớp mạ.trong quá trình mạ nâng cao nhiệt độ tốc độ kết tua nhanh nếu không bổ sung kịp thời chất làm bóng thì lớp xi mạ đồng sẽ thô không bóng.và nhiệt độ thấp ,phạm vi sử dụng mật độ dòng điện thu hẹp ảnh hưởng độ bóng lớp mạ.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.