Home / Xi mạ đồng / xi mạ đồng đỏ

xi mạ đồng đỏ

GiA Công Bề Mặt Cần Xi Mạ Đồng Phôt Phat:

xi ma dong

Gia công bề mặt trước khi xi mạ đồng có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng mạ,làm cho vật cần mạ được nhẫn bóng.gia công bề mặt còn để khử sạch các lớp gỉ sét các màng oxit mỏng hoặc các chất bẩn dầu mở bám trên bề mặt sản phẩm cần mạ.tạo điều kiện cho lớp mạ gắn chắc với kim loại nền

Mạ Đồng Dung Dịch PHÔT PHAT:

xi mạ đồng
xi mạ đồn đỏ

Xi mạ đồng phot phat có khả nâng phân bố tốt không độc hại,độ chịu ăn mòn cao,lớp mạ đồng mịn và chúng ta có thể mạ dày còn nhược điểm của xi mạ đồng phot phat là khi mạ trên sắt cần phải mạ lót,độ nhớt dunbg dịch cao,khó lọc sau khi mạ tốn nhiều thời gian và giá thành cao .

Độ lớn mật độ dòng điện trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng lớp mạ trong phạm vi công nghệ nhất định,mật độ dòng điện quá thấp thì tốc độ kết tủa chậm lớp xi mạ đồng sẽ không bóng

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.