Xi Mạ Crom Cứng Trên Kim Loại Tại T.p Hồ Chí Minh

Xi Mạ Crom Cứng Các Máy Móc Công Nghiệp. Xi mạ crom cứng công nghiệp thường rất dày ( có thể đến 200µm). Được đắp trực tiếp lên kim loại nền, không cần qua lớp mạ lót như trường hợp mạ trang trí. Tùy mục đích sử dụng mà có thể mạ Crom sữa, crom … Continue reading Xi Mạ Crom Cứng Trên Kim Loại Tại T.p Hồ Chí Minh