Xi Mạ Crom Trang Trí Là Gì?Quy Trình Mạ Crom Trang Trí

Lớp mạ crom trang trí sáng bóng: Xi mạ crom trang trí thường yêu cầu phải nhẵn bóng, sáng xanh. Lớp Crom bóng thường mạ rất mỏng ( từ 0,25µm đến 0,5 µm, rất hiếm khi mạ đến 1,2 µm) được phủ lên trên các vật bằng kim loại với mục đích làm cho bề … Continue reading Xi Mạ Crom Trang Trí Là Gì?Quy Trình Mạ Crom Trang Trí