Mạ niken satin

Xi mạ niken phần lớn được sử dụng với mục đích trang trí và cải thiện độ bền bề mặt của sản phẩm nhưng yếu điểm của xi mạ niken là chống ăn mòn thấp

Mạ Niken Satin Trang Trí Cao Cấp Xuất Khẩu

Quy trình kiểm tra bề mặt lớp mạ niken: Công ty mạ niken thường kiểm tra bề mặt ngoài của lớp mạ niken để  kiểm tra chất lượng lớp mạ niken. Dùng mắt để kiểm tra có thể phân làm ba loại: Loại đạt chất lượng, loại phải làm lại và …

Read More »