Mạ niken đen

Xi mạ niken đen có thể được mạ vào bất kỳ kim loại nào và thường được dùng trong máy móc công nghệp. Nó phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi phải có một bề mặt không phản xạ.