Home / Xi mạ đồng / xi ma đồng giả cổ

xi ma đồng giả cổ

xi ma dong

xi mạ đồng giả cổ

Mạ Đồng Dung Dịch SUNFAT: Thành phần dung dịch xi mạ đồng sunfat đơn giản,dung dịch ổn định,khi làm việc ít khí động hại.dùng chất bóng hợp lý có thể thu được lớp mạ bóng,độ bằng phẳng tốt.Dung dịch có khả năng phân bố kẽm,kết tinh không mịn.chi tiết là …

Read More »