Home / Xi mạ đồng / Xi mạ đồng vàng

Xi mạ đồng vàng

Xi mạ đồng

xi mạ đồng vàng

Lớp mạ đồng là lớp mạ như thế nào? Lớp xi mạ đồng là lớp trung gian cho những chi tiết là sắt thép,kẽm đúc,thường mạ đồng niken,crom.lớp xi mạ đồng không  có lỗ xốp nâng cao độ bên ăn mòn,độ bán chắc lớp mạ.mạ đồng còn dùng để bảo …

Read More »