Home / Xi mạ đồng / Xi mạ đồng đỏ

Xi mạ đồng đỏ

xi mạ đồng đỏ,xi mạ đồng thau,xi mạ đồng vàng,cong ty xi mạ đồng,

xi mạ đồng đỏ

anode nhôm

GiA Công Bề Mặt Cần Xi Mạ Đồng Phôt Phat: Gia công bề mặt trước khi xi mạ đồng có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng mạ,làm cho vật cần mạ được nhẫn bóng.gia công bề mặt còn để khử sạch các lớp gỉ sét các màng oxit mỏng …

Read More »