Home / Điện giải inox

Điện giải inox

Điện giải thường được nhắc đến như một “mạ ngược lại” quá trình. Điện trong tự nhiên, điện giải inox sử dụng một sự kết hợp của sửa chữa hiện tại và một hóa chất điện giải hồ pha trộn để loại bỏ sai sót từ bề mặt của một phần kim loại.

Điện Giải Inox Sáng Bóng

Tại Sao Sản Phẩm Bằng Inox Cần Phải Điện Giải? Hiện nay các sản phẩm kim loại bằng inox sau khi gia công thành phẩm thì thường có bề mặt inox bị han gỉ vàng hay bám dính bẩn gây mờ bề mặt inox, ngoài ra còn có một số loại inox …

Read More »